ZŠ a MŠ logopedická

Základní škola logopedická

Logo MHMPZákladní škola logopedická a Mateřská škola logopedická jsou státní školy zřízené Hlavním městem Prahou. Jsme jednou z mála škol v Praze, která již od předškolního věku v rámci školních vzdělávacích programů zajišťuje pomoc dětem s vadami řeči tak, aby bylo možné jejich zařazení do kmenových základních škol nejpozději po pátém ročníku.

Díky zkušenému kolektivu učitelů s logopedickou kvalifikací v součinnosti s klinickými logopedy se daří u dětí nejenom odstranit řečové vady, ale hlavně překonat psychické zábrany, kterým jsou často vystavovány, zahajují-li předškolní a školní docházku ve standardních vzdělávacích zařízeních. Dětem je přitom poskytována stejná úroveň výuky a zcela srovnatelná nabídka zájmové činnosti.

Ve třídách s maximálně 14 žáky má výuka individuální charakter. Třídy jsou vybaveny nastavitelným žákovským nábytkem včetně relaxačního koutku. Žáci mohou využívat počítačovou učebnu. Někteří do ní chodí rádi i o přestávkách, jiní využívají tělocvičnu nebo školní hřiště. Třídy mateřské a základní školy jsou v různých budovách a je tak zaručena klidná atmosféra.

Více a podrobnější informace Vám mají nabídnout tyto stránky, k jejichž návštěvě Vás zveme.