Stravování - školní rok 2017/2018

Odkaz na objednávání a odhlašování obědů www.e-jidelnicek.cz

Jídelna v Základní škole v Kodaňské ulici 2, Praha 10 (pro žáky 3. - 5. ročníku)
hospodářka školní jídelna: E. Ludvíková
tel.: 271 722 017
mob.: 774 450 027
Cena oběda je stanovena pro žáky ve věku 7-11 let ve výši 26,- Kč.
Cena oběda je stanovena pro žáky ve věku 11-15 let ve výši 28,- Kč.

Jídelna v Základní škole Nad Vodovodem (pro žáky 1. a 2. ročníku)
hospodářka školní jídelny: L. Hůjová
tel. 274 772 090
Cena oběda je stanovena pro tento rok ve výši 26,- Kč.

Jídelna Gymnázium Přípotoční (pro žáky 2. ročníku)
hospodářka školní jídelny: Gabriela Vacíková
úřední hodiny: 7,30 – 11,00 hodin
telefon: 267 199 499
hospodářka: OBĚDY SI RODIČE ODHLAŠUJÍ SAMI!
Cena oběda pro žáky je 30,-Kč.