Kontakty

Název školy: Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29

Adresa: Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Moskevská 29, 101 00 Praha 10

Pracoviště MŠ: Sasanková 12, 106 00 Praha 10 - tel. 272 652 612, 778 489 552

Pracoviště Nad Vodovodem: Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - tel. 775 576 150

Pracoviště Přípotoční: Přípotoční 1560/2a, 101 00 Praha 10 - tel. 271 724 014

Ředitelství školy ředitelka Mgr. Iva Prášilová tel. 271720585
reditelka@logopedickaskola.cz
  zástupkyně Mgr. Markéta Tlučhořová tel. 271721601
  zástupkyně v MŠ Mgr. Helena Fanturová tel. 272652612
  hospodářka škol Ing. Petra Machálková tel. 271721601
Specialisté školní psycholožka Mgr. Androniki Valentová tel. 724084177
  logopedka PhDr. Renata Škaloudová tel. 723832390
  výchovná poradkyně Mgr. Jindra Oltová tel. 271720585
jindra.oltova@logopedickaskola.cz
 
Učitelský sbor ZŠ třídní učitelka I. A Mgr. Renata Černá pracoviště Přípotoční
  třídní učitelka I. B Mgr. Eva Konývková pracoviště Přípotoční
  třídní učitelka II. A Mgr. Vladana Dacik pracoviště Nad Vodovodem
  třídní učitelka II. B Mgr. Martina Vítková pracoviště Nad Vodovodem
  třídní učitelka II. C Mgr. Štěpánka Kaftanová pracoviště Nad Vodovodem
  třídní učitelka III. Mgr. Jindra Oltová pracoviště Moskevská
  třídní učitelka IV. A Mgr. Alena Truhlářová pracoviště Moskevská
  třídní učitelka IV. B Mgr. Monika Štastná pracoviště Moskevská
  třídní učitelka V. Mgr. Vladana Šulcová pracoviště Moskevská
  učitelka Hv Zuzana Rousová pracoviště Moskevská
učitelka Aj PaedDr. Veronika Barborková pracoviště Moskevská
Učitelský sbor MŠ 1. třída – Kuřátka Iva Kefurtová, Eva Šetková, DiS. pracoviště MŠ
2. třída – Koťátka IKvěta Sammartinová, Mgr. Hana Mádlová   pracoviště MŠ
3. třída – Králíčci Bohumila Panenková
Bc. Radka Nováková, DiS.
pracoviště MŠ
4. třída -  Štěňátka Mgr. Ivana Telková, Petra Šimonová     pracoviště MŠ
logopedky Mgr. Helena Fanturová
Bc. Martina Kohoutová
Bc. Markéta Jandová
pracoviště MŠ

ID datové schránky: sfqygaf