ZŠ a MŠ logopedická

Školní družina 2020/2021

PRACOVIŠTĚ DEN Ranní Odpolední
Nad Vodovodem
tel. 775576150
pondělí

Mgr. Štěpánka Kaftanová

Zuzana Hanousková
Mgr. Dana Okosyová
Mgr. Jana Kloubková
úterý Mgr. Martina Vítková Zuzana Hanousková
Mgr. Dana Okosyová
Mgr. Jana Kloubková
středa

Mgr. Štěpánka Kaftanová

Zuzana Hanousková
Mgr. Dana Okosyová
Mgr. Jana Kloubková
čtvrtek Mgr. Štěpánka Kaftanová Zuzana Hanousková
Mgr. Dana Okosyová
Mgr. Jana Kloubková
pátek Mgr. Martina Vítková Zuzana Hanousková
Mgr. Dana Okosyová
Mgr. Jana Kloubková
Ranní Odpolední
Moskevská
tel. 271721601
pondělí Mgr. Jana Kloubková PaedDr.Veronika Barborková
úterý Mgr. Jana Kloubková PaedDr.Veronika Barborková
středa Mgr. Jana Kloubková PaedDr.Veronika Barborková
čtvrtek Mgr. Jana Kloubková PaedDr.Veronika Barborková
pátek Mgr. Jana Kloubková PaedDr.Veronika Barborková

Do školní družiny chodí žáci prvního stupně, kteří jsou řádně přihlášeni k pravidelné docházce. Zúčastňují se převážně odpočinkové činnosti (aktivní i klidové) a zájmové činnosti. Na přání rodičů je možno zajistit přípravu na vyučování. Žáci využívají prostory školy, školní tělocvičny, hřiště a zahradu.

Placení školní družiny pro školní rok 2020/2021 - I. pololetí
Žáci, kteří navštěvovali družinu v loňském školním roce v II. pololetí, budou platit pouze 260,- Kč.
Z loňského roku se jim převede částka za měsíce duben, květen, červen, tj. 390,- Kč.
Nově přijatí žáci zaplatí plnou částku 650. Kč.
Žáci, kteří byli zapsáni v loňském školním roce v II. pololetí do ŠD a družinu již navštěvovat nebudou, těm bude částka ve výši 390,- Kč vrácena.
Školní družinu je nutné zaplatit do 25. září 2020.
Prosím, neplaťte na celý školní rok, protože platba přechází různými účetními obdobími.
Úplatu uhraďte převodem na účet školy – bankovní spojení 2003880006/6000, do zprávy pro příjemce uveďte jméno, příjmení a třídu dítěte.