ZŠ a MŠ logopedická

Školní družina 2022/2023

PRACOVIŠTĚ DEN Ranní Odpolední
Připotoční
tel. 775576150
pondělí

Mgr. Martina Vítková

Zuzana Hanousková
Mgr. Dana Okosyová
Mgr. Jana Kloubková
PaedDr.Veronika Barborková
úterý Mgr. Vladana Dacik Zuzana Hanousková
Mgr. Dana Okosyová
Mgr. Jana Kloubková
PaedDr.Veronika Barborková
středa

Mgr. Martina Vítková

Zuzana Hanousková
Mgr. Dana Okosyová
Mgr. Jana Kloubková
PaedDr.Veronika Barborková
čtvrtek Mgr. Vladana Dacik Zuzana Hanousková
Mgr. Dana Okosyová
Mgr. Jana Kloubková
PaedDr.Veronika Barborková
pátek Mgr. Martina Vítková Zuzana Hanousková
Mgr. Dana Okosyová
Mgr. Jana Kloubková
PaedDr.Veronika Barborková


Ranní
Moskevská
tel. 271721601
pondělí Mgr. Jana Kloubková
úterý Mgr. Jana Kloubková
středa Mgr. Jana Kloubková
čtvrtek Mgr. Jana Kloubková
pátek Mgr. Jana Kloubková

Do školní družiny chodí žáci prvního stupně, kteří jsou řádně přihlášeni k pravidelné docházce. Zúčastňují se převážně odpočinkové činnosti (aktivní i klidové) a zájmové činnosti. Na přání rodičů je možno zajistit přípravu na vyučování. Žáci využívají prostory školy, školní tělocvičny, hřiště a zahradu.

Placení školní družiny pro školní rok 2022/2023 za I. pololetí 650. Kč.
Školní družinu je nutné zaplatit do 15. září 2022.
Prosím, neplaťte na celý školní rok, protože platba přechází různými účetními obdobími.
Úplatu uhraďte převodem na účet školy – bankovní spojení 2003880006/6000, do zprávy pro příjemce uveďte VS.