ZŠ a MŠ logopedická

Školská rada

Školská rada Základní školy logopedické a Mateřské školy logopedické byla zřízena v dubnu 2005 . Školská rada schvaluje mimo jiné výroční zprávu školy, návrh rozpočtu školy, zprávu o hospodaření školy. Vyjadřuje se ke koncepčním záměrům rozvoje školy. Školská rada se schází dvakrát ročně a dále dle potřeby. Členy školské rady jsou:

  • Mgr. Renata Černá - za ped. pracovníky
  • Mgr. Helena Fanturová - za ped. pracovníky
  • Filip Musil, DiS. - za zastupitele
  • RNDr. Miroslav Müller, Ph.D. - za zastupitele
  • Veronika Duchková - za zákonné zástupce žáků
  • Lucie Němcová - za zákonné zástupce žáků