ZŠ a MŠ logopedická

Aktuality

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání (MŠ)


Pozvánka na informativní schůzku zákonných zástupců dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2023

Vážení rodiče,
Vaše dítě bylo přijato do Mateřské školy logopedické, Sasanková 12, Praha 10. Srdečně Vás zveme na první informativní schůzku, která se koná 14.6. v 15,30 v budově MŠ Sasanková.
Na schůzce obdržíte důležité informace o provozu a vzdělávání v MŠ logopedické. Ředitelka školy Vám předá „Rozhodnutí o přijetí“.
Na setkání s Vámi se těší
Mgr. Iva Prášilová, Eva Šetková, Dis., Mgr. Markéta Hejrová


POZVÁNKA NA INFORMATIVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKU BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Vážení rodiče,
Vaše dítě bylo přijato do prvního ročníku Základní školy logopedické a Mateřské školy logopedické, Praha 10, Moskevská 29.
Srdečně Vás zveme na schůzku rodičů a dětí (budoucích prvňáčků), která se uskuteční 1. 6. 2023 v 15, 30 hodin ve škole, pracoviště Přípotoční 1581/2a, Praha 10 - Vršovice.
Na setkání s Vámi se těší třídní učitelky budoucích prvňáčků


Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání (ZŠ)


Dovolujeme si Vás pozvat na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná 15. 2. 2023 od 9,00 – 13,00 hodin v budově Základní školy logopedické Moskevská 29. Těšíme se na Vaši návštěvu.


Vážení rodiče,

v souladu s § 24 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy na pátek 18. listopadu 2022 ředitelské volno, v tento den nebude probíhat výuka, nebude v provozu školní družina a školní stravování.

Důvodem je úspora energií – ředitelské volno navazuje na den pracovního volna a předchází víkendu.

Děkujeme za pochopení.

Zřizovatel školy byl o tomto opatření informován.

ředitelka školy Iva Prášilová


Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás tímto informovat o Balíčku okamžité pomoci Pražanům. Pomůže rodičům se zaplacením obědů, školného v MŠ nebo družiny. Z fondu solidarity přispějeme na mimoškolní aktivity dětí a žáků v MŠ, ZŠ.

Škola se s příslušnou agendou seznamuje. Další informace k Balíčku okamžité pomoci Pražanům budeme postupně zveřejňovat, sledujte, prosíme, naše webové stránky.

O pomoc si můžete prostřednictvím školy žádat do 15. listopadu 2022.

Informace k Balíčku okamžité pomoci Pražanům:
Podmínkou čerpání podpory je trvalý pobyt žadatele na území hl. m. Prahy.

Více info níže: https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi


Vyhlašuji mimořádné ředitelské volno na 16. 9. 2022 v Základní škole logopedické, pracoviště Moskevská 29 a pracoviště Přípotoční 1581/2a. V tento den nebude probíhat výuka, nebude v provozu školní družina a nebude v provozu školní stravování. Zřizovatel školy byl o tomto opatření informován. Důvodem opatření je přerušení dodávky elektřiny z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy po celý den.

Děkujeme za pochopení. Iva Prášilová, ředitelka škol


Zahájení školního roku 2022/2023

Vážení rodiče, milé děti,

školní rok 2022/2023 zahájíme společně ve čtvrtek 1. září 2022 v 8, 00 hodin.

Žáci prvního a druhého ročníku přijdou se svými rodiči do nové budovy školy v Přípotoční ulici 1581/2a, Praha10. Po společném uvítání si paní učitelky odvedou děti do tříd. V 8,30 pak proběhnou třídní schůzky. O děti se během schůzek postarají paní vychovatelky.

Žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku se sejdou ve školní budově Moskevská 29, Praha 10.

Třídní schůzky v těchto třídách proběhnou v 8, 30 hodin.

V novém školním roce bude stravování žáků zajištěno ve vlastní jídelně v Přípotoční ulici, podrobnosti ke stravování dostanete na třídních schůzkách.

Na setkání s Vámi se těší a úspěšný vstup do nového školního roku Vám přejí paní učitelky, paní vychovatelky a vedení školy.


Vážení rodiče, milé děti

mateřská školka se pro Vaše děti otevře ve středu 1. září v 7.00 h. Tímto dnem zahájíme školní rok 2022/2023. Provoz MŠ je od 7.00 – 17.00 h.

Těšíme se na Vás a přejeme Vám i Vašim dětem pěkný školní rok.