ZŠ a MŠ logopedická

Aktuality

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzku budoucích prvňáčků, která se koná dne 9. 6. v 15,30 hodin v budově Základní školy logopedické, Moskevská 29, Praha 10. Na setkání s Vámi se těší ředitelka školy a paní učitelky 1. tříd.


Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání


Vážení rodiče, dovolujeme si Vám oznámit, že Rada hl. města Prahy souhlasila usnesením č. 884 ze dne 19. 4. 2021 s rozsahem provozu MŠ logopedické, Sasanková 12, Praha 10 – Záběhlice, a to v termínu od 1. 7. – 16. 7. 2021.


Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání


Vážení rodiče,

sděluji Vám, že od pondělí 12. 4. 2021 se vrátíme ke standardnímu vyučování ZŠ i MŠ. Aby se dítě mohlo vyučování zúčastnit, je nutné jej dvakrát týdně otestovat ve škole.

Instruktážní leták – LEPU testy

V případě, že s tímto postupem nesouhlasíte, ponechte dítě doma. Upozorňujeme však, že dětem, které zůstanou doma, nebude poskytnuta distanční výuka. Podrobné informace naleznete na stránkách MŠMT informace k provozu škol od 12. 4. 2021

ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vážení rodiče, počínaje pondělím 12. 4. 2021 jsou všechny děti automaticky přihlášeny k obědům ve školních jídelnách (Nad Vodovodem i Kodaňská). Nebudete-li mít o obědy pro své děti zájem, prosím, odhlaste je.


Informace k provozu škol a školských zařízení od 29. března 2021do 11. dubna2021


Informace k provozu škol a školských zařízení od 22. března 2021 do 28. března 2021


Zápis žáků do ZŠ logopedické pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,
vzhledem k současné epidemiologické situaci a doporučení MŠMT upravuje ředitelka školy organizaci zápisů do 1. ročníku 2021/2022 takto:

Zápis do 1. tříd se koná 7.4., 8. 4. a 14. 4. 2021. Organizace zápisů bude přizpůsobena tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti. Způsoby podání žádosti a organizace zápisů – žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  • Do datové schránky školy: sfqygaf
  • E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce: reditelka@logopedickaskola.cz
  • Poštou:Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29, 101 00
  • Osobním podáním ve škole dle objednaného termínu

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mail bez uznaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.


Zápis dětí do MŠ logopedické pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,
vzhledem k současné epidemiologické situaci a doporučení MŠMT upravuje ředitelka školy organizaci zápisů do MŠ 2021/2022 takto:

Organizace zápisů bude přizpůsobena tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti.

Zápis proběhne v době 6. a 13. května 2021 od 9.00 do 17. 00 hodin. Konkrétní termín je nutno domluvit telefonicky na tel. čísle 778 489 552

Způsoby podání žádosti a organizace zápisů – žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

- do datové schránky školy: sfqygaf

- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

- poštou (ZŠ logopedická a MŠ logopedická, Moskevská 29, 101 00, Praha 10)

- osobním podáním v mateřské škole (Sasanková 2903, Praha 10, 106 00 Zahradní Město) dle objednaného termínu

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mail bez uznaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.Informace o provozu školních jídelen

Po dobu distanční výuky od 8. 3. 2021 do 21. 3. 2021 mají všichni strávníci automaticky odhlášené obědy. (ŠJ Nad Vodovodem i ŠJ Kodaňská).

V případě zájmu rodičů o oběd je nutné se k odběru obědů znovu přihlásit prostřednictvím objednávkového systému.

Prosím, sledujte webové stránky školních jídelen, kde získáte přesné informace o výdeji jídel v době distanční výuky.


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).

Ošetřovné: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu . Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Ošetřovné ukázka


Zápisy do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 a zápisy do MŠ pro školní rok 2021/2022


Vážení rodiče, milí žáci,

od středy 18.11.2020 je naše škola opět otevřena pro všechny žáky naší školy, vrátíme se k běžné výuce dle rozvrhu.

Ranní družina nebude v provozu. Odpolední družina bude fungovat.

Prosíme všechny žáky, aby po celou dobu přítomnosti ve škole dodržovali hygienická opatření a pokyny pedagogů.

Iva Prášilová, ředitelka školy


Vážení rodiče,
žádost o ošetřovné s pokyny k vyplnění najdete na těchto stránkách. https://www.cssz.cz/web/cz/-/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi-rodicum-staci-vyplnit-jediny-formular


Vážení rodiče, milí žáci,

na základě "Usnesení Vlády ČR" ze dne 30.10.2020 dochází od 2.11.2020 k zákazu osobní přítomnosti žáķů v naší škole. Žáci a učitelé přecházejí na výuku "na dálku".

PROVOZ V MATEŘSKÉ ŠKOLE LOGOPEDICKÉ OMEZEN NENÍ.

Ředitelka školy Iva Prášilová


Rozhodnutí Hygienické stanice hlavního města Prahy ze dne 14. 10. 2020