ZŠ a MŠ logopedická

Aktuality

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání  Mateřské školy logopedické ve školním roce 2024/2025


Rozhodnutí o zápisu do prvního ročníku Základní školy logopedické ve školním roce 2024/2025


Vážení rodiče,
v souladu s § 24 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy na pátek 29. září 2023 ředitelské volno, v tento den nebude probíhat výuka, nebude v provozu školní družina a školní stravování.

Důvodem jsou plánované údržbářské a technické práce v budovách školy.

Děkujeme za pochopení.

Zřizovatel školy byl o tomto opatření informován.

ředitelka školy Iva Prášilová


Zahájení školního roku 2023/2024

Vážení rodiče, milé děti,

školní rok 2023/2024 zahájíme společně v pondělí 4. září 2023 v 8, 00 hodin.

Žáci prvního a druhého ročníku přijdou se svými rodiči do budovy školy v Přípotoční ulici 1581/2 a, Praha10. V 8,30 pak proběhnou třídní schůzky. O děti se během schůzek postarají paní vychovatelky.

Žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku se sejdou ve školní budově Moskevská 29, Praha 10.

Třídní schůzky v těchto třídách proběhnou v 8, 30 hodin.

Stravování žáků je zajištěno od 5. 9. 2023 ve vlastní jídelně v Přípotoční ulici, podrobnosti ke stravování dostanete na třídních schůzkách.

Na setkání s Vámi se těší a úspěšný vstup do nového školního roku Vám přejí paní učitelky, vychovatelky školy a vedení školy.


Vážení rodiče, milé děti

mateřská školka se pro Vaše děti otevře v pátek 1. září v 7.00 h. Tímto dnem zahájíme školní rok 2023/2024. Provoz MŠ je od 7.00 – 17.00 h.

Těšíme se na Vás a přejeme Vám i Vašim dětem pěkný školní rok.