ZŠ a MŠ logopedická

Výchovný poradce

Výchovná poradkyně paní učitelka Mgr. Jindra Oltová.

Konzultační hodiny po předchozí telefonické domluvě na tel. 271 720 585

Práce výchovného poradce probíhá dle celoročního plánu a je zejména zaměřena na žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění.

Výchovný poradce je členem vedení školy a členem výchovné komise, která řeší závažnější výchovné a prospěchové problémy žáků. Je metodikem prevence negativních jevů, spolupracuje s pedagogicko psychologickou poradnou, speciálně pedagogickými centry, sociálním odborem MÚ a lékaři. Ve vhodném rozsahu informuje pedagogy školy o přijatých opatřeních a zjištěných skutečnostech.