Školy v přírodě a ozdravné pobyty

INFORMACE O ŠKOLE V PŘÍRODĚ - „Hotel Alfa resort“ - termín 27.5.2018 – 1.6.2018

Adresa:
Alfa resort
517 91 Deštné v Orlických horách 78
tel. +420 773 100 119

Odjezd:

V neděli 27.5. 2018 od budovy  Základní školy a Mateřské školy logopedické, pracoviště Botič, Přípotoční 1560/2a, Praha 10.
Sraz žáků je v 9, 00 hod. před budovou, odjezd v 9, 15 hod.

Pobyt začíná obědem a končí dnem odjezdu obědem – balíčkem na cestu. Dětem dejte s sebou malou přiměřenou svačinu a malé pití.

Příjezd:

V pátek 1.6. 2018 kolem 15,00 hod. před pracoviště Botič, Přípotoční 1560/2a, Praha 10.

V posledním týdnu před odjezdem dostanou rodiče od třídních učitelek tiskopis Potvrzení rodičů o bezinfekčnosti. K bezinfekčnosti připište, prosím, eventuální zdravotní potíže dítěte (alergie, náměsíčnost, pomočování). V případě, že dítě užívá pravidelně léky, je nezbytně nutné, aby každé balení léků bylo opatřeno jménem dítěte a dávkováním. Léky nelze nechat v zavazadlech dětí, je nutné je předat v den odjezdu třídní učitelce. Veškeré informace, které nám sdělíte o Vašich dětech, považujeme za důvěrné. Napište s předstihem Vašim dětem pohled (dopis), tak aby ho dostaly v průběhu týdne.

V den odjezdu rodiče předají tř. učitelce:
- Potvrzení rodičů o bezinfekčnosti
- Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě
- Léky a eventuální upozornění na zvláštnosti dítěte

Nedoporučujeme vozit na školu v přírodě cenné věci (rádia, mobilní telefony).