ZŠ a MŠ logopedická

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI WEBU

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29 se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky https://www.logopedickaskola.cz/, v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku https://www.logopedickaskola.cz/

Stav souladu:

Tato internetová stránka je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Níže uvedený obsah není přístupný, jelikož nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů (dle § 3, odst. 3 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Nepřístupný je veškerý obsah webových stránek, vyjma informací, které je subjekt na svých stránkách povinen zveřejňovat na základě aktuálně platné legislativy.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo prvotně vypracováno dne 27.8. 2020

Pro vypracování tohoto prohlášení byla v souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 použita následující metoda:

- vlastní posouzení provedené subjektem veřejného sektoru;

Zpětná vazba a kontaktní údaje

V případě, že zaznamenáte problémy s přístupností internetových stránek/mobilní aplikace, obracejte se, prosím na níže uvedenou zodpovědnou osobu/organizační složku. Ta vám poskytne informace o řešení příslušných problémů v oblasti souladu a na vyžádání poskytne informace o obsahu, který je vyňat z rozsahu působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Za přístupnost internetových stránek je v organizaci zodpovědný správce webu, tel. 271720585.

Postupy pro prosazování práva

Máte právo na zajištění přístupnosti té části internetových stránek, která obsahuje informace o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění vyhlášky č. 515/2020 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že u tato část internetových stránek školy nebude přístupnost zajištěna a škola nebude řádně reagovat na vaše podněty, máte právo obrátit se na níže uvedený orgán určený pro prosazování vašich práv.

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura odbor eGovernmentu Na Vápence 915/14 Praha 3, 130 00 e-mail: pristupnost@dia.gov.cz

V Praze, dne 27. srpna 2023

Mgr. Iva Prášilová

ředitelka školy

Prohlášení bude 1x ročně revidováno