ZŠ a MŠ logopedická

Dokumenty

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY KE ŠKOLSTVÍ A KORONAVIRU

Organizační řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla vstupu do školních budov

Řád školní družiny

Úplata za předškolní vzdělávání

Školní řád ZŠ

Školní řád MŠ

Školní vzdělávací program ZŠ

Školní vzdělávací program MŠ

Školní vzdělávací program školní družiny

Žádost o přijetí do ZŠ

Zápisní list ZŠ

Žádost o přijetí do MŠ

Přihláška MŠ

Čestné prohlášení k očkování

Žádost o poskytnutí informace (podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Žádost o odklad školní docházky

Žádost o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání

Žádost o podávání léků a zajištění zdravotních úkonů

Žádost o vydání potvrzení pro uplatnění slevy na dani

Žádost o slovní hodnocení žáka

Žádost o snížení úplaty za předškolní vzdělávání

Žádost o ukončení předškolního vzdělávání

Žádost o vydání opisu/stejnopisu vysvědčení

Výroční zpráva za rok 2022/2023

Výroční zpráva - poskytování informaci 2022

Výroční zpráva za rok 2021/2022

Výroční zpráva - poskytování informaci 2021

Výroční zpráva za rok 2020/2021

Výroční zpráva - poskytování informaci 2020

Výroční zpráva za rok 2019/2020

Výroční zpráva - poskytování informaci 2019

Výroční zpráva za rok 2018/2019

Výroční zpráva - poskytování informaci 2018

Výroční zpráva - poskytování informaci 2015

Výroční zpráva za rok 20172018

Výroční zpráva O svobodném přístupu k informacím za rok 2018

Výroční zpráva O svobodném přístupu k informacím za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016/2017

Výroční zpráva za rok 2015/2016

Výroční zpráva za rok 2014/2015

Výroční zpráva za rok 2013/2014

Výroční zpráva za rok 2013/2014 - poskytovaní informací

Výroční zpráva za rok 2012/2013

Výroční zpráva za rok 2012/2013 - poskytovaní informací

Výroční zpráva za rok 2011/2012

Výroční zpráva za rok 2010/2011

Inspekční zpráva

Preventivní plán