ZŠ a MŠ logopedická

Denní řád mateřské školy

  • Ranní scházení dětí je v době od 7 do 8. 30 – pro děti ze vzdálenějších lokalit možno i později po dohodě s učitelkami. V této době mají děti dostatek času pro spontánní hru.
  • Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené pohybové chvilky.
  • Ve všech odděleních je denně prováděna individuální i skupinová logopedická péče a grafomotorická cvičení.
  • Denně probíhají řízené i spontánní činnosti podle Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy.
  • Každodenní pobyt venku je realizován na školní zahradě, tématickou vycházkou, případně výletem do blízkého lesoparku.
  • Po obědě děti odpočívají, preferujeme nutnost klidového režimu po dopoledních aktivitách, ale děti nejsou nuceny ke spánku.
  • Odpolední činnosti mají více relaxační charakter s možností individuálního opakování a procvičování dle potřeby. Je dán velký prostor spontánním činnostem dětí podle jejich zájmů.
  • Provoz školy končí v 17 hodin.

Denní řád je dostatečně pružný, aby umožňoval učitelkám reagovat na individuální schopnosti dětí a jejich potřeby.

Většina pedagogů naší mateřské školy má předepsanou odbornou kvalifikaci, dvě učitelky si ji doplňují.

Služby pedagogů jsou organizovány tak, aby byla dětem při všech činnostech zajištěna optimální pedagogická péče.