Projekty

Základní škola logopedická se přihlásila do Rozvojového programu Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016, č.j. MSMT-43229/2015-1. Její projekt byl podpořen částkou 7 000,-Kč na nákup učebních kompenzačních pomůcek (diktafon a logopedické sondy) pomáhajících žákům s logopedickými vadami být úspěšnými ve vzdělávání.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo škole z Rozvojového programu "Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání" v roce 2016 finanční prostředky ve výši 15 000,-Kč. Škola zakoupila logopedickou pomůcku "Klokanův kufr". Pomůcka je určena pro rozvíjení zrakového vnímání, paměti, motoriky, grafomotoriky, kresby, sluchového vnímání a řeči, orientaci v čase a prostoru.