Zájmové kroužky - školní rok 2017/2018

Sborový zpěv

Kroužek sborového zpěvu probíhá jednou týdně. Děti zpívají lidové písně, známé dětské písničky různých autorů, aktuálně i vánoční koledy. Učí se správně intonovat, dýchat a dodržovat rytmus. Na kroužku sborového zpěvu doprovází děti klavírista, při zpěvu využívají Orffovy rytmické nástroje a také se doprovázejí na zobcovou flétnu, na kterou se učí hrát v hodinách hudební výchovy. Vše, co se zde naučí, využijí na četných vystoupeních při reprezentaci naší školy.

Počítačový kroužek

Kroužek probíhá jednou týdně. Děti pracují v moderně vybavené počítačové učebně, kde mají k dispozici rovněž skener a tiskárnu. V počítačových kroužcích se žáci třetích ročníků pustili do seznamování s programem Power Point, čtvrťáci již pracují na vlastní prezentaci související s výukou přírodovědy či vlastivědy. Část vymezeného času je věnována i hrám.

Sportovní kroužek

Sportovní kroužek je zaměřen dle zájmu dětí, oblíbené jsou míčové hry, zejména vybíjená a fotbal.

Výtvarý kroužek

V rámci výtvarného kroužku tvoříme, obkreslujeme šablony, vybarvujeme, vymýšlíme různé zajímavé techniky a stříháme nůžkami, vždy s velkou opatrností, dohlížíme na bezpečnost při manipulaci s pomůckami.

2017/2018 Hodiny
Pondělí Pohybové hry v rámci družiny – v přírodě, hřiště, výlety
(Veronika Barborková, pracoviště MOSKEVSKÁ)
13.40 – 14.25
Úterý Sborový zpěv
(Zuzana Rousová, pracoviště MOSKEVSKÁ)
13.30 – 14.15
Výtvarné činnosti pro žáky II. tříd
(Miroslava Kšinská, pracoviště PŘÍPOTOČNÍ)
13.00 – 14.00
Středa Počítačový kroužek v rámci družiny pro žáky 3. A
(Veronika Barborková, pracoviště MOSKEVSKÁ)
13.40 – 14.25
Výtvarné a rukodělné činnosti pro žáky I.tříd
(Jana Novotná, Věra Rýdlová
pracoviště NAD VODOVODEM)
13.00 – 14.30
Čtvrtek Počítačový kroužek v rámci družiny pro žáky 3. B
(Veronika Barborková, pracoviště MOSKEVSKÁ)
13.40 – 14.25
Pátek