ZŠ a MŠ logopedická

Zájmové kroužky - školní rok 2023/2024

Sborový zpěv

Kroužek sborového zpěvu probíhá jednou týdně. Děti zpívají lidové písně, známé dětské písničky různých autorů, aktuálně i vánoční koledy. Učí se správně intonovat, dýchat a dodržovat rytmus. Na kroužku sborového zpěvu doprovází děti klavírista, při zpěvu využívají Orffovy rytmické nástroje a také se doprovázejí na zobcovou flétnu, na kterou se učí hrát v hodinách hudební výchovy. Vše, co se zde naučí, využijí na četných vystoupeních při reprezentaci naší školy.

Počítačový kroužek

Kroužek probíhá jednou týdně. Děti pracují v moderně vybavené počítačové učebně, kde mají k dispozici rovněž skener a tiskárnu. V počítačových kroužcích se žáci třetích ročníků pustili do seznamování s programem Power Point, čtvrťáci již pracují na vlastní prezentaci související s výukou přírodovědy či vlastivědy. Část vymezeného času je věnována i hrám.

Výtvarný kroužek

V rámci výtvarného kroužku tvoříme, obkreslujeme šablony, vybarvujeme, vymýšlíme různé zajímavé techniky a stříháme nůžkami, vždy s velkou opatrností, dohlížíme na bezpečnost při manipulaci s pomůckami.

2023/2024 Hodiny
Pondělí Výtvarný kroužek
13,00 - 14,00 - 1. a 2. třídy
Úterý Sborový zpěv 12.00 - 14:00 (1. a 2.třídy)

Počítače / sportovní hry - 13:45 - 14:15 - 4. oddělení
Středa Výtvarný kroužek
12,00 - 13,00 - (1. a 2.třídy)
Čtvrtek Sborový zpěv 13.00 – 14.00 (3., 4, a 5. třídy)
Pátek Počítače / sportovní hry
13:45 - 14:45 - 4. oddělení
Ekologický kroužek
12,00 – 13,00
(1. a 2. třídy)