Zájmové kroužky - školní rok 2018/2019

Sborový zpěv

Kroužek sborového zpěvu probíhá jednou týdně. Děti zpívají lidové písně, známé dětské písničky různých autorů, aktuálně i vánoční koledy. Učí se správně intonovat, dýchat a dodržovat rytmus. Na kroužku sborového zpěvu doprovází děti klavírista, při zpěvu využívají Orffovy rytmické nástroje a také se doprovázejí na zobcovou flétnu, na kterou se učí hrát v hodinách hudební výchovy. Vše, co se zde naučí, využijí na četných vystoupeních při reprezentaci naší školy.

Počítačový kroužek

Kroužek probíhá jednou týdně. Děti pracují v moderně vybavené počítačové učebně, kde mají k dispozici rovněž skener a tiskárnu. V počítačových kroužcích se žáci třetích ročníků pustili do seznamování s programem Power Point, čtvrťáci již pracují na vlastní prezentaci související s výukou přírodovědy či vlastivědy. Část vymezeného času je věnována i hrám.

Sportovní kroužek

Sportovní kroužek je zaměřen dle zájmu dětí, oblíbené jsou míčové hry, zejména vybíjená a fotbal.

Výtvarý kroužek

V rámci výtvarného kroužku tvoříme, obkreslujeme šablony, vybarvujeme, vymýšlíme různé zajímavé techniky a stříháme nůžkami, vždy s velkou opatrností, dohlížíme na bezpečnost při manipulaci s pomůckami.

2018/2019 Hodiny
Pondělí Pohybové hry v rámci družiny – v přírodě, hřiště
(pracoviště MOSKEVSKÁ)
13.40 – 14.25
Úterý

Počítačový kroužek v rámci družiny
(pracoviště MOSKEVSKÁ
13.40 – 14.25

Středa Sborový zpěv
(pracoviště MOSKEVSKÁ)
13.30 – 14.15
Sportovní hry v rámci družiny
(pracoviště MOSKEVSKÁ)
13.40 – 14.25
Výtvarné a rukodělné činnosti pro žáky I. a II. třídy
(pracoviště PŘÍPOTOČNÍ (I. třída), NAD VODOVODEM (II. třída))
14.00 – 15.00
Čtvrtek Výlety a výpravy v rámci družiny (1x za 14 dní)
(pracoviště MOSKEVSKÁ, PŘÍPOTOČNÍ)
13.30 – 16.00
Pátek